Rizikové kácení

PŘEDMĚT REALIZACE

Rizikové kácení

LOKACE

Chatová oblast Lopeník

POPIS REALIZACE

Kácení se nebojíme! Stromy kácíme následujícím způsobem:

– Posoudíme stav stromu
– Stromy pokácíme lezecky od špičky
– Veškerou dřevní hmotu zlikvidujeme

PRŮBĚH REALIZACE