Výsadba městské zeleně » Pokosíme

Výsadba městské zeleně

PŘEDMĚT REALIZACE

Výsadba zeleně

LOKACE

Hostišová

POPIS REALIZACE

O městskou zeleň v obci Hostišová jsme pečovali těmito způsoby:

– Vytvoření několika bezúdržbových okrasných zón na návsi
– Osázení svahu půdokrývnými rostlinami

PŘED REALIZACÍ

PRŮBĚH REALIZACE

PO REALIZACI