Reference

  • Obecní úřady
  • Fyzické osoby
  • Právnické osoby
  • Lesy, parky
  • Správy vodních toků
  • Školy a školky


Sekání a mulčování trávy, odvoz odpadu

Realizace zahrad

Stavební práce

Čištění pozemků, likvidace a redukce dřevin

Rizikové káceni

Ostatní zahradní práce

Odstranění náletů z okolí cest